top of page

מערכות סולריות - דוד שמש סולארי

מהי אנרגיה סולרית המתקבלת מן המערכות הסולריות?

אנרגיה סולרית היא מקור אנרגיה חלופי ומתחדש הניזון רובו ככולו מקרינת השמש. מערכת אנרגיה סולרית ממירה את הקרינה האלקטרומגנטית שמספקת לנו השמש לאנרגיה תרמית או לחשמל. לכדור הארץ הספק גבוה של קרינת שמש ולכן בשיטת האנרגיה הסולרית גלום פוטנציאל להפוך למרכיב משמעותי בשוק האנרגיה העולמי.

 

בארץ שטופת שמש כשלנו מערכות סולאריות הם הפתרון האולטימטיבי לחיסכון באנרגיה ובחשמל. לכן, ישנם יתרונות רבים למערכת הסולרית כגון: הפקת חשמל עצמאית הגורמת לכך שאיננו תלויים במקורות דלק מתכלים, במדינות אשר בידם משאב הדלק ובעלייה התמידית במחיריו. כמו כן, מפיקות המערכות הסולאריות אנרגיה נקיה שאיננה פוגעת בסביבה. מכיוון שהמערכות הללו מותקנות על גגות הבתים, אנו חוסכים גם משאבים קרקעיים רבים.

 

עם זאת, כמו שלכל מטבע יש שני צדדים, גם למערכת הסולרית חסרונות. היתרונות אמנם גוברים עליהם, אך שווה לציין אותם. החסרונות העיקריים במערכת הסולרית כפי שהיא כיום הם:השקעה ראשונית גבוה. עלותן של המערכות גבוהה כמו גם של הקולטים בהשוואה לתחנות כוח קונבנציונליות. נוסף על כך, מערכות אלו בנויות על מקור השמש, ולכן בימים המעוננים אינן מספקות אנרגיה בצורה סדירה ואין להן מקור נוסף אשר יאגור את האנרגיה וישמור עליה גם בלילה למשל. ​

 

השימושים באנרגיה סולרית המופקת מהמערכות הסולריות מגוונים: ניתן להשתמש באנרגיה למטרות חימום, אידוי וייבוש מזון (תתפלאו אך יש כאלו המבשלים בעזרת תנור שמש), בריכות אידוי להפקת מלחים וכן, ייבוש כביסה. כמו כן, משמשים דודי השמש לחימום מים לצריכה ביתית. נאמר כי ניתן לנצל את האנרגיה הסולרית המופקת מריכוז קרינת השמש באמצעות מראות או עדשות, בייחוד במקרים שבהם נדרשת טמפרטורה גבוהה.

bottom of page